کارا سامانه پندار ، مبتکر راهکارهای نوین فناوری اطلاعات (IT)

واژه شناسی برند (Brand Terminology)o کارا سامانه پندار از ترکیب 3 کلمه زیر:o کارا به مفهوم کارآمد :واژه مصوب فرهنگستان زبان فارسی : سخت افزار یا نرم افزاری که کارآیی داشته باشد، کارآ ، اثربخش ، موثر ، کارساز ،…