فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کاربردها و راهکارها

فناوری اطلاعات و ارتباطات یا Information & Communication در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده…